Ανάδοχος για την μελέτη μετατροπής του ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ

Ανάδοχος είναι η Ένωση Οικονομικών Φορέων ΕΠΤΑ Α.Ε.- ENVIROPLAN A.E.

Share

Από την Οικονομική Επιτροπή εγκρίθηκε το πρακτικό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτες ωρίμανσης για την επέκταση ΧΥΤΑ Ελληνικού και ΧΥΤΑ Καρβουναρίου και τη μετατροπή τους σε ΧΥΤΥ», με προϋπολογισμό αμοιβής μελέτης 567.479,81 €.

Ανάδοχος είναι η Ένωση Οικονομικών Φορέων ΕΠΤΑ Α.Ε.- ENVIROPLAN A.E.

In this article

Join the Conversation