Αρνητική η τοπική ΕΛΜΕ σε αξιολογηση και δωρεές απο Ενεργιακή

Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας κατά την τελευταία συνεδρίαση, αποφάσισε τα εξής :

Share

1) Σχετικά με την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα :Εφόσον η διαδικασία αυτή δεν γίνεται στα πλαίσια της σχολικής μονάδαςκαι εμπλέκονται Σχολικοί σύμβουλοι, εξωτερικοί αξιολογητές όπως τοΙ.Ε.Π., συμπληρώνονται δείκτες και οδηγεί η διαδικασία σεκατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων, δεν συμμετέχουμε καιεπικαλούμαστε την Απεργία – Αποχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Αν κληθούμε να συμπληρώσουμε ερωτηματολόγια για την βαθμολόγησητων Διευθυντών και Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, δενσυμμετέχουμε στην διαδικασία, διότι ανοίγει τον δρόμο για την ατομικήμας αξιολόγηση.

2) Σε σχέση με τις δωρεές που γίνονται τελευταία από εταιρία με ενδιαφέρον για την εξόρυξη υδρογ/κων και εμπλέκουν και τους Δήμους, θεωρούμε ότιδεν πρέπει να δεχόμαστε τέτοιες δωρεές, διότι πρέπει η κάλυψη τωναναγκών των σχολικών μονάδων να γίνεται από το επίσημο κράτος.

3) Για το θέμα που έχει προκύψει σχετικά με το κόστος στα διόδια τηςΤύριας, πρόκειται να προσκαλέσουμε τους συναδέλφους σε κινητοποίηση,με σκοπό την ανάδειξη του σοβαρού αυτού θέματος.

In this article

Join the Conversation