Στην επιτροπή διαβούλευσης το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμος

Στις 26 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00

Share

Σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στο δημαρχείο Παραμυθιάς στις 26 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, θα συζητηθεί το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός του δήμου Σουλιου.

Πιο συγκεκριμένα τα θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον :«Γνωμοδότηση για το τεχνικό πρόγραμμα έργων του Δήμου Σουλίου για το έτος 2019 ».

ΘΕΜΑ 2ον : «Γνωμοδότηση για το υπό σύνταξη προσχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Σουλίου οικονομικού έτους 2019»

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (Τρίτη 27/11/2018 και ίδια ώρα), οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία (παρ. 3 – άρθρο 76 Ν. 3852/2010).

In this article

Join the Conversation