Συνεδριάζει την Δευτέρα η οικονομική επιτροπή.

Δειτε τα θέματα

Share

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά στις 19 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».

2. Έγκριση Πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών) και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ».

3. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016).

In this article

Join the Conversation