ΒΙΝΤΕΟ | Η ανασκόπηση της συνεδρίασης του δημοτικού συμβούλιου

Απο τον προεδρο Δημήτριο Δημητρίου