Ενημερωτική εκδήλωση για την πρόληψη κλοπών & απατών σε άτομα 3ης ηλικίας

Την Πέμπτη στην αιθουσα του δημοτικού συμβουλίου