Η νέα επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων με συμβιβασμό

Τα ονόματα

Share

Με αποφαση του δημοτικού συμβουλίου, συγκροτηθηκε η επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων, για την βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας ή προστίμων μεταξύ του δήμου Σουλίου και φορολογουμένων, για το έτος 2019,αποτελούμενη από:

Τον δημοτικό σύμβουλο Ντρίτσο Χρήστο, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο  Λύγκα Γεώργιο και τον κ. Μαρέτα Αριστείδη ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον δημοτικό σύμβουλο Μούτσιο Χρήστο.

Την φορολογούμενη δημότισσά Βέρμπη Βέρα , ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της, τον επίσης φορολογούμενο δημότη Δρίμτζια Βασίλειο.

Χρέη γραμματέα της επιτροπής θα εκτελεί η δημοτική υπάλληλος Τσάκου Παρασκευή, με αναπληρώτρια αυτής την δημοτικό υπάλληλο Γκουλιούμη Αικατερίνη, και σας παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά.

In this article

Join the Conversation