Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή

Δείτε τα θέματα

Share

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά στις 04  Μαρτίου  2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  8.30΄,  η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1.  Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους
  2. ΄Ασκηση ή μη ενδίκου μέσου αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣΤΕ κατά της υπ΄αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΑΓΚ/24/1/2019 ( ΦΕΚ Β΄104 ) αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών που αφορά τον καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και τον ταμειακό προγραμματισμού των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 αρ. 69 του Ν. 4270/2014 ως ισχύει

In this article

Join the Conversation