Δημοπρασία για εκμίσθωση 12 δημοτικών αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 91 στρεμματων

Την 21η Μάρτη 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 11.00 έως 12.00, π.μ. στο δημοτικό κατάστημα Παραμυθιάς.

Share

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για 12 δημοτικά  αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 91 στρεμματων και θα διεξαχθεί την 21η Μάρτη 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 11.00 έως 12.00, π.μ. στο δημοτικό κατάστημα Παραμυθιάς.

Η δημοπρασία αφορά μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Τα αγροτεμάχια  και η πρώτη προσφορά:

Κατεβάστε όλη την διακήρυξη από εδώ.

In this article

Join the Conversation