Σύναψη διαδημοτικής συνεργασίας για την αποκατάσταση του μύλου Σουλίου.

Τι περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός 258.000€

Share

Την έγκριση της σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Δήμου Σουλίου, για την υλοποίηση της πράξης «Αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου Αγίου Δονάτου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στηθ έση Μύλος Σαμονίδας Σουλίου», αποφάσησε το δημοτικο συμβούλιο στην τελευταια συνεδρίαση.

Το έργο ανήκει στη δράση «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριώνσε αγροτικές περιοχές» του τοπικού προγράμματος LEADER 2014-2020 που αφορά τον ΕΓΤΑΑ και ειδικότερα στον κωδικό δράσης 19.2.4.5 «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες, και επενδύσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό, τη διατήρηση αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών καθώς και δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης» σύμφωνα με το «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ».

Η αποφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου Σουλίου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της εν λόγω διαδημοτικής συνεργασία., τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Παππά Παναγιώτη με αναπληρωτή αυτού, τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Πέτσιο Πέτρο. Εξουσιοδοτεί τη ΔήμαρχοΣουλίου, κ.Σταυρούλα–Μπραϊμη-Μπότση για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σουλίου και του Δήμου Ηγουμενίτσας

Τι περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός:

Χωματουργικά, Καθαιρέσεις-Μεταφορές. 8.507,302.
Σκυροδέματα 3.976,143.
Τοιχοποιίες-Λιθοδομές 7.055,334.
Αρμολογήματα-επιχρίσματα 19.122,715.
Κατασκευές ξύλινες μεταλλικές 60.992,386.
Πλακοστρώσεις-Επιστρώσεις 8.050,597.
Μονώσεις-Στεγανώσεις 2.670,238.
Χρωματισμοί 8.014,509.
Η/Μ εγκαταστάσεις 32.747,01
Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 208.064,66 Φ.Π.Α.24% 49.935,52
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ ) 258.000€

In this article

Join the Conversation