Δημοτική επιχορήγηση 15.000€ σε αθλητικούς συλλόγους

Οι συλλογοι και τα ποσά

Share

Tην επιχορήγηση των αθλητικών συλλόγων του δήμου Σουλίου αποφάσησε ομοφωνα το δημοτικό συμβούλιο στην τελευταια συνεδρίαση.

Το συνολικο ποσο των 15.000€, θα δοθεί ως εξής:

ΑΜΑΖΟΝΕΣ 1.750,00 €
ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 5.000,00 €
ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ 1.500,00 €
ΚΑΕ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 2.750,00 €
ΑΟ ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 2.000,00 €
ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 2.000,00 €

Η καταβολή της επιχορήγησης θα πραγματοποιηθεί εφ’ όσον προσκομισθούν τα εξής δικαιολογητικά:
1.Καταστατικό του συλλόγου. Η έδρα του συλλόγου πρέπει να βρίσκεται εντός του Δήμου. Το καταστατικό με πρόσφατη βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων.
2. Βεβαίωση αθλητικής αναγνώρισης και ενημερότητας από την Περιφέρεια

In this article

Join the Conversation