Η «Δημιουργική Παραμυθιά» απαντά στην ΔΚ Παραμυθιάς

Δελτίο Τύπου

Share

Τα ερωτήματά μας στη δημοτική κοινότητα Παραμυθιάς είναι συγκεκριμένα με αριθμούς και αποφάσεις.

Δεν προσπαθήσαμε να παραπλανήσουμε ούτε να υποτιμήσουμε τη νοημοσύνη κανενός.

Πολιτισμένος προεκλογικός αγώνας είναι η αλήθεια.

In this article

Join the Conversation