Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις εορτές Σουλίου

Τι αναφέρει η αποφαση της ΕΛΑΣ