Συνεδριάζει σημερα το δημοτικό συμβούλιο | Δειτε τα θέματα

Την Τετάρτη 17 Ιουλίου στις 20:00

Share

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Τετάρτη 17 Ιουλίου και ώρα 20:00 το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου με 8 θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή επιχορηγήσεων.

ΘΕΜΑ 2o: Τροποποίηση προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.

ΘΕΜΑ 3o: Έκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019.

ΘΕΜΑ 4o :Εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 5o: Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου.

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Κτίριο Βούλγαρη – Πολυχώρος Τέχνης- Ιστορίας- Πολιτισμού & Εκπαίδευσης».

ΘΕΜΑ 7o :Παραχώρηση χώρου σε Αθλητικούς – Εκπολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου για πραγματοποίηση εκδηλώσεων

ΘΕΜΑ 8o: Κατανομή πιστώσεως 25.200,00 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων.

In this article

Join the Conversation