Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή. Δείτε τα θέματα.

Την Τετάρτη στις 09:00 το πρωί

Share
Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Τετάρτη στις 09:00 πμ η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλιου με 4 θέματα στην ημερήσια διάταξη : 
  • Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διαγωνισμού της προμήθειας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ»- Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμού.
  • Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διαγωνισμού της προμήθειας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»- Συγκρότηση  Επιτροπών Διαγωνισμού.
  • Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
  • Εξειδίκευση πίστωσης προϋπ/σμού οικ. έτους 2020 για κάλυψη δαπανών φιλοξενίας.

In this article

Join the Conversation