Συνεδριάζει το ΔΣ του Επιμελητηρίου. Δειτε τα θέματα

την Τετάρτη 19.02.2020 και ώρα 18:00

Share

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας που θα γίνει την Τετάρτη 19.02.2020 και ώρα 18:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου, με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

1ον : Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης ΔΣ.
2ον : Ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Δ.Ε. από το προηγούμενο Δ.Σ.
3ον : Ενημέρωση εκπροσώπων Επιμελητηρίου για την συμμετοχή τους σε Επιτροπές.
4ον : Έγκριση A΄ Τροποποίησης Προϋπολογισμού Έτους 2020.
5ον : Παραγραφή Συνδρομών Επιμελητηρίου έτους 2009.
6ον : Καθορισμός προαιρετικών συνδρομών Έτους 2020.
7ον : Επικαιροποίηση Ανταποδοτικών Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας έναντι της ετήσιας Συνδρομής έτους 2020 (Ν.4497/2017 αρθ.75 παρ.7&8).
8ον : Σύσταση Επιτροπών Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας για το έτος 2020
α) Επιτροπή Προγραμμάτων Επιμελητηρίου (Μονάδα Προγραμματισμού – Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων)
β) Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών.
γ) Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων Διαγωνισμών
δ) Επιτροπή Παραλαβής (Μονάδα Υλοποίησης – Παρακολούθησης Έργων).
9ον : Τροποποίηση Οργανογράμματος Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας.
10ον : Τρέχοντα θέματα

In this article

Join the Conversation