Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή | Δείτε τα θέματα

Μεσώ τηλεδιάσκεψης την Δευτέρα 18 Mαϊου και ώρα 9.00

Share

Συνεδριάζει μεσώ τηλεδιάσκεψης την Δευτέρα 18 Mαϊου και ώρα 9.00΄,  η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2020.
  2. Παράταση συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικών υπηρεσιών, βάσει των διατάξεων της από 18.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 64/Α΄/2020) .
  3. Άρση αναστολής διαδικασιών ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων του Δήμου Σουλίου (ανάκληση αριθ. 50/2020 απόφασης Ο.Ε).
  4. Καθορισμός όρων διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ».
  5. Τροποποίηση της σύμβασης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».
  6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».
  7. Kατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης περιπτέρου στην Κοινότητα Γλυκής.
  8. Έγκριση της αριθ. πρωτ. 3287/2020 απόφασης Δημάρχου .
  9. Διορισμός δικηγόρου (σχετ. αριθ. 43/2020 απόφαση Ο.Ε).
  10. Διορισμός δικηγόρου (σχετ. αριθ. 44/2020 απόφαση Ο.Ε).

In this article

Join the Conversation