Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο. Δείτε τα 26 θέματα

Συνεδριάζει στη Παραμυθιά την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου, με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη ΘΕΜΑ 1ο:    Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή...

Συνεδριάζει στη Παραμυθιά την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου, με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη

ΘΕΜΑ 1ο:    Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή απαραίτητων εγγράφων στο Τ.Π & Δ για το έργο: <<Αντικατάσταση – Προμήθεια νέου εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Σουλίου>>.-
ΘΕΜΑ 2ο:    Ρυθμίσεις λογαριασμών Ύδρευσης – Άρδευσης.
ΘΕΜΑ 3ο:    Χορήγησης άδειας διέλευσης από Τ.Κ. του Δήμου Σουλίου και τοποθέτηση καμπινών και καθορισμός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και ύψους εγγυητικής καλής εκτέλεσης εργασιών, βάσει του άρθρου 29 του Ν.3431/2006 και με τον αριθμ. 528/075/2009 Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
ΘΕΜΑ 4ο:    *Έγκριση δαπανών εορτασμού μνήμης 49 Προκρίτων*.
ΘΕΜΑ 5ο:    Εκδίκαση ενστάσεων Α΄& Β΄ ανάρτησης της μελέτης «Κτηματογράφηση και τροποποίηση του υπάρχοντος σχεδίου πόλεως στην περιοχή διανομής οικοπέδων πρόνοιας Αγίου Δονάτου Παραμυθιάς».
ΘΕΜΑ 6ο:    Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σουλίου
ΘΕΜΑ 7ο:    Κατανομή πιστώσεως 17.400,00 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
ΘΕΜΑ 8ο:    Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών με το ποσό των 17.500,00 €.
ΘΕΜΑ 9ο:    Εκμίσθωση αγροτεμαχίων, Δήμου Σουλίου.-
ΘΕΜΑ 10ο:    Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την έκδοση βίντεο για λόγους τουριστικής προβολής του Δήμου.
ΘΕΜΑ 11ο:    Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου
ΘΕΜΑ 12ο:    ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ”ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ*
ΘΕΜΑ 13ο:    ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*
ΘΕΜΑ 14ο:    ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ”ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΤΕΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑ Τ.Δ. ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ Δ.ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ *
ΘΕΜΑ 15ο:    ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ”ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*
ΘΕΜΑ 16ο:    ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ”ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΝΕΡΑΙΔΑ-ΒΡΥΣΟΥΛΑ*
ΘΕΜΑ 17ο:    ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ”ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Τ.Δ. ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ*
ΘΕΜΑ 18ο:    Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: *ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΟΥΛΙΑΣ*
ΘΕΜΑ 19ο:    Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: *ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΣΟΥΛΙΟΥ*
ΘΕΜΑ 20ο:    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.& Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: *ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΓΛΥΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ*
ΘΕΜΑ 21ο:    Χορήγηση 3ης παράτασης του έργου: *ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ*
ΘΕΜΑ 22ο:    Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: *ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  ΟΔΩΝ Τ.Κ. ΓΛΥΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ*
ΘΕΜΑ 23ο:    Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: *ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ*
ΘΕΜΑ 24ο:    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.  του έργου: *ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ*
ΘΕΜΑ 25ο:    Μερική τροποποίηση της μελέτης του έργου: Ενίσχυση Ύδρευσης Τ.Κ Γαρδικίου, Τ.Κ Χόικας, Τ.Κ Γλυκής, Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 26ο:    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : Ενίσχυση Ύδρευσης Τ.Κ Γαρδικίου, Τ.Κ Χόικας, Τ.Κ Γλυκής, Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 27ο:    Απ΄ ευθείας εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών παιχνιδιών ( ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ) στην Δ.Κ Παραμυθιάς*.
ΘΕΜΑ 28ο:    Διενέργεια κλήρωσης, για την ανάδειξη δικαιούχων παραπηγμάτων στην εμποροπανήγυρη (Λάμποβο ), του Δήμου Σουλίου, για το έτος 2015.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!