Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή. Δείτε τα 5 θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Τετάρτη η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου με 5 θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1.Αποδοχή επιχορήγησης – Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού οικ. έτους 2.Απόδοση λογαριασμού...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Τετάρτη η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου με 5 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.Αποδοχή επιχορήγησης – Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού οικ. έτους

2.Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής (σχετικές οι αριθ. 132/2016 και 181/2016 αποφάσεις Ο.Ε).

3.Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής (σχετική η αριθ. 155/2016 απόφαση Ο.Ε).

4.Έγκριση της αριθ. 470/2016 απόφασης Δημάρχου.

5.Διάθεση πιστώσεων.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!