Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή. Δείτε τα 3 θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου και ώρα 8.30΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: –...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου και ώρα 8.30΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

– Κατακύρωση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για το έτος 2017
– Κατακύρωση πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2017
– Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Σουλίου (Ο.Π.Δ), οικ. έτους 2017
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!