Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο. Δειτε τα 16 θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου, με 16 θέματα ημερήσιας Διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: Θέση σε κοινή...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου, με 16 θέματα ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Θέση σε κοινή χρήση – έγκριση κανονιστικής απόφασης για την κοινή χρήση του υπ’  αριθμ. 21 τεμαχίου αγροκτήματος Γλυκής στις όχθες του ποταμού Αχέροντα και κανονισμού λειτουργίας  (1/2017 απόφαση- εισήγηση Ε.Π.Ζ)
ΘΕΜΑ 2ο: Tροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικ. έτους  2017.
ΘΕΜΑ 3ο: Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους  2016.
ΘΕΜΑ 4ο: Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γ.Ε.Λ Παραμυθιάς.
ΘΕΜΑ 5ο: Κατανομή πιστώσεως 32.760,00 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων του Δήμου.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση εξόδων κίνησης δημάρχου.
ΘΕΜΑ 7ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρεώσεων δημοτικών τελών.
ΘΕΜΑ 8ο: Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου.
ΘΕΜΑ 9ο: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων  του Δήμου.
ΘΕΜΑ 10ο: Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην τοπική Κοινότητα Χόϊκας για εγκατάσταση ασύρματου κόμβου.
ΘΕΜΑ 11ο: Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην τοπική Κοινότητα Παγκρατίου για εγκατάσταση ασύρματου κόμβου.
ΘΕΜΑ 12ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
ΘΕΜΑ 13ο: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ &ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ-ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ».
ΘΕΜΑ 14ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Τ.Κ. ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ» ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ.
ΘΕΜΑ 15ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ 75 Τ.Κ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ».
ΘΕΜΑ 16ο: Περί παραχώρησης αίθουσας του Δημοτικού Καταστήματος Αχέροντα στην: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ( Κοινωνία 3/3) για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Σουλίου.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!