Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή. Δείτε τα 15 θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Παρασκευή 25 Αυγούστου και ώρα 8.30, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Παρασκευή 25 Αυγούστου και ώρα 8.30, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2017

2. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στη θέση : «ΚΑΜΠΙΩΤΗ» Τ.Κ Γλυκής.

3. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στη θέση : «ΚΑΜΠΙΩΤΗ» Τ.Κ Γλυκής.

4. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στη θέση : « ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ» Τ.Κ Γλυκής.

5. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στη θέση : «ΣΤΕΝΑΖΙ» Τ.Κ Ξηρολόφου.

6. Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Συντήρηση γηπέδου Τ.Κ Προδρομίου».

7. Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και ηλεκτροφωτισμός εμποροπανήγυρης “Λαμποβο”Παραμυθιάς».

8.Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Κατασκευή παραπηγμάτων εμποροπανήγυρης “Λαμποβο”Παραμυθιάς».

9. Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Απολυμάνσεις-απεντομώσεις κλπ δημόσιων χώρων».

10. Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας (Προμήθεια μεταλλικής κυλινδρικής δεξαμενής νερού)».

11. Έγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού –Λιπασμάτων-Βελτιωτικών εδάφους ».

12. Έγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε Παραμυθιάς».

13. Έγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια υλικών ύδρευσης , άρδευσης κλπ Δ.Ε Παραμυθιάς».

14. Άσκηση ή μη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή αγωγής ή έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.

15. Έγκριση δαπανών -Διάθεση πιστώσεων Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2017.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!