Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή. Δείτε τα 8 θέματα

Συνεδριάζει το πρωί της Παρασκευής στην Παραμυθιά, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1. Κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ...

Συνεδριάζει το πρωί της Παρασκευής στην Παραμυθιά, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»- Διάθεση πίστωσης –Συγκρότηση επιτροπής.

2. Κατακύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ-ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» Δήμου Σουλίου.

3. Απευθείας ανάθεση του έργου : «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».

4. Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας (Καθαρισμοί οδών Τ.Κ Γκρίκας-Τ.Κ Αμπελιάς)».

5. Έγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης για: «Αποκαταστάσεις βλαβών δικτύου ύδρευσης ».

6. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου εντάλματoς προπληρωμής.

7. Συμπλήρωση της αριθ. 11/2017 απόφασης της Ο.Ε (Σύσταση πάγιας προκαταβολής).

8. Έγκριση δαπανών -Διάθεση πιστώσεων Δήμου Σουλίου οικ. έτους

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!