Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή. Δείτε τα 7 θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 8:30, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1.Κατακύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού :...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 8:30, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.Κατακύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ-ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» Δήμου Σουλίου.

2.Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Ασφάλεια –φύλαξη χώρου διεξαγωγής εμποροπανήγυρης “Λαμποβο” Παραμυθιάς».

3.Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Καθαρισμοί ρεμμάτων Δήμου Σουλίου (Τ.Κ Καρβουναρίου –Κυρα-Παναγιά)».

4.Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: « Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού».

5.Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας ( Προμήθεια ανταλλακτικών χορτοκοπτικών κλπ μηχανημάτων)».

6.Έγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων».

7.Έγκριση δαπανών -Διάθεση πιστώσεων Δήμου Σουλίου οικ. έτους

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!