Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή. Δείτε τα 10 θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Τετάρτη 31.01 η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού για...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Τετάρτη 31.01 η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ».

Έγκριση δαπανών – Διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή συνεχιζόμενων έργων , υπηρεσιών και προμηθειών Δήμου Σουλίου .

Έγκριση δαπανών – Διάθεση πιστώσεων για πληρωμή οφειλών περασμένων οικ. ετών. Διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή δαπανών πάγιου χαρακτήρα Δήμου Σουλίου για το οικ. έτος 2018.

Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Ταχυδρομικά τέλη».

Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος».

Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: « Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων –Συντήρηση Ωρολογίου πόλης».

Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Συντήρηση –επισκευή ανελκυστήρα».

Έγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης για: «Συντήρηση και υποστήριξη προγραμμάτων Η/Υ Οικ. και Διοικητικής Υπηρεσίας».

Έγκριση δαπάνης –Διάθεση πίστωσης για: «Συνδρομές Internet».

Έγκριση δαπανών – Διάθεση πιστώσεων Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2018. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξώδικο ή μη συμβιβασμό κατόπιν αιτήματος.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!