Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο. Δείτε τα 12 θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την 18η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, το δημοτικό συμβούλιο δήμου Σουλίου με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή Επιχορηγήσεων – Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2018.

ΘΕΜΑ 2o: Κατανομή πιστώσεως 25.200,00 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων.

ΘΕΜΑ 3o: Παραχώρηση άδειας χρήσης χώρου του Δήμου για πραγματοποίηση κατασκήνωσης στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού.

ΘΕΜΑ 4o: Διαγραφή ποσού από τους βεβαιωτικούς καταλόγους άρδευσης.

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 6o: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου μελιού στον κ. Χρήστου Άγγελο του Γεωργίου, κάτοικο Τ.Κ Σεβαστού.

ΘΕΜΑ 7o: Παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο «Σεβαστιτών».

ΘΕΜΑ 8o: Χορήγηση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής.

ΘΕΜΑ 9o: Παραχώρηση χώρου σε Αθλητικούς – Εκπολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου για πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

ΘΕΜΑ 10o: α) Έγκριση μελέτης έργου: προστασία αύλειου χώρου Παναγιάς Πλακωτής. β) Τρόπος επιλογής ανάδοχου.

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση μελετών των έργων: α)Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Πόλης Παραμυθιάς β) Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Πόλης Παραμυθιάς – Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Οικισμού Αγίου Δονάτου

ΘΕΜΑ 12o: Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Φιλόδημος Ι των έργων: α) Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Πόλης Παραμυθιάς – Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Οικισμού Αγίου Δονάτου β) Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Πόλης Παραμυθιάς

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!