Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή. Δειτε τα θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, στις 15 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, στις 15 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2018.
2. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος δημοτικού οικοπέδου.
3. Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: « Προμήθεια μεταλλικών κιγκλιδωμάτων».
4. Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Επισκευή μηχανημάτων Δήμου Σουλίου (ΜΕ 115799) ».
5. Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για : «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (ΜΕ 115799)».
6. Έγκριση δαπανών – Διάθεση πιστώσεων Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2018.


In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!