Επιτέλους, “μπαίνει το νερό στ’ αυλάκι“ για την συνδεση του ΒΙΟΠΑΘΕ στην Γκρίκα με την Εγνατία μέσω ανισόπεδου κομβου

Στην οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, η παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή κτηματολογικών στοιχείων για την κατασκευή Α/Κ

Share

Μια πονεμένη ιστορία που στην ουσία αφήνει ημιτελές ένα μεγάλο έργο για την περιοχή, δείχνει να παίρνει το τέλος της.

Ο λόγος για την σύνδεση του Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας στην Γκρίκα Παραμυθιάς με την Εγνατία μεσώ ανισόπεδου κομβου, κάτι που αποτελούσε πάγιο αίτημα τόσο των ελάχιστων πλέον επιχειρήσεων που έχουν μεινει στο ΒΙΟΠΑΘΕ οσο και τον φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του νομού.

Στην οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Ηπείρου, που συνεδριάζει αύριο Τετάρτη, θα συζητηθεί το θέμα::

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή κτηματολογικών στοιχείων του έργου “Κατασκευή Α/Κ ΒΙΟΠΑΘΕ στη θέση Γκρίκα Θεσπρωτίας“.

Δειτε όλα τα θέματα της Θεσπρωτίας στην Ο.Ε της Π.Η.

  • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, έτους 2019.
  • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, έτους 2019 (δαπάνες μισθοδοσίας, εργοδοτικών εισφορών, κλπ).
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσηςγιατην συνδρομή έτους 2019 στην ιστοσελίδα www.docman.gr (βιβλιοθήκη δημοσιονομικής νομοθεσίας), για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου “Integrating multimodal connections in the Adriatic-Ionian region – ADRIPASS”»
  • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή κτηματολογικών στοιχείων των έργων “Κατασκευή Α/Κ ΒΙΟΠΑΘΕ στη θέση Γκρίκα Θεσπρωτίας” και “Βελτίωση κόμβου εισόδου πόλεως Ιωαννίνων στη θέση του υφιστάμενου Α/Κ με Εγνατία Οδό”».

 

 

 

In this article

Join the Conversation