Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο.

Δειτε τα 13 θέματα ημερήσιας διάταξης

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00, το δημοτικό συμβουλίο του δήμου Σουλίου με 13 θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση
της υπ39 αρίθμ. Yπουργικής Απόφασης, αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019
(ΦΕΚ Β' 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη».
ΘΕΜΑ 2o: Τροποποίηση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ), οικ. έτους 2019.
ΘΕΜΑ 3o: Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου.
ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 5o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ παραλαβής του έργου: *ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ *.
ΘΕΜΑ 6o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ παραλαβής του έργου: *ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ * .
ΘΕΜΑ 7o: Σύσταση επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ * .
ΘΕΜΑ 8o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ.ΠΛΑΚΩΤΗΣ » ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
ΘΕΜΑ 9o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ &  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΟΥ Τ.Κ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ »
ΘΕΜΑ 10o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Τ.Κ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ»
ΘΕΜΑ 11o: Σύσταση επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: *ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε.ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ».
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση παράτασης μισθωτικής σύμβασης με την Α.Ε. με την επωνυμία COSMOTE- ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. >, με έδρα την Αθήνα, νομίμως εκπροσωπουμένης ( σχ. υπ΄αριθμ. 12546/2018 έγγραφο).
ΘΕΜΑ 13o: Διαπιστωτική απόφαση περί λύσης της σύμβασης Δωρεάς και επανάκτησης από το Δήμο της κυριότητας του ακινήτου της Τ.Κ. Αγίας Κυριακής ( πρώην Σταθμός Χωροφυλακής ).

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!