Νέα συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής την Παρασκευή

Δείτε τα 2 θέματα

Share

Συνεδριάζει εκ νέου την Παρασκευή στην Παραμυθιά, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου  για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  • Έγκριση Πρακτικού και κατακύρωση της σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σουλίου , του ΝΠΔΔ (Αρωγή) και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2020».
  • Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2020

In this article

Join the Conversation