Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο | Δείτε τα θέματα

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 26 Ιουνίου και ώρα 19:30, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο Παροχή πάγιας προκαταβολής (76/2020 απόφαση Ο.Ε).
ΘΕΜΑ 2o: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου (αριθμ.43, 44/2020 Αποφάσεις Ο.Ε).
ΘΕΜΑ 3o: Σύσταση επιτροπής ισότητας γυναικών.
ΘΕΜΑ 4o: Σύμφωνη γνώμη Δήμου Σουλίου για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)».
ΘΕΜΑ 5o: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου Γαρδικίου Δήμου Σουλίου στο Ο.Τ. 8.
ΘΕΜΑ 6o: Παραχώρηση έκτασης για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.

 

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!