Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή | Δείτε τα θέματα

Την Τέταρτη στις 09:00

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά , στις 08 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00΄,  η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλιου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Kατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2020.

2. Εισήγηση Ο.Ε περί απαλλαγής δημοτικών τελών λόγω των εκτάκτωνμέτρων από τον κορονοϊό .

3. Εισήγηση Ο.Ε για τροποποίηση της αριθ. 251/2015 απόφασης Δ.Σ περίτελών κοινοχρήστων χώρων .

4. Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΩΓΗ» για το έτος 2019.

5. Έγκριση μελέτης και Κατάρτιση όρων διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» – Συγκρότηση επιτροπών.

6. Καθορισμός των όρων διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμούμέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου: KΤΙΡΙΟ BOYΛΓΑΡΗ: Κτιριακή αποκατάσταση – περιβάλλων χώρος», Υποέργο 2 της πράξης με τίτλο «ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης» .

7. Έγκριση του από 22-6-2020πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Δήμου Σουλίου .

8. Έγκριση του από 29-6-2020 πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσηςαγροτεμαχίων Δήμου Σουλίου.

9. Τροποποίηση (3η ) της σύμβασης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».

10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!