Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή. Δείτε τα θέματα

Την Τετάρτη στις 9.00

Share

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς , στις 05 Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Απολογισμού , Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2019.
  Kατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2020.
 • Έγκριση Πρακτικού Ι ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» .
 • Έγκριση Πρακτικού ΙI ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» .
 • Έγκριση της αριθ. 522/αριθ. πρωτ. 7230/2020 απόφασης Δημάρχου.
 • Έγκριση της αριθ. 532/ αριθ. πρωτ. 7444/2020 απόφασης Δημάρχου.
 • Χορήγηση 4ης παράτασης του έργου : «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
 • Χορήγηση 4ης παράτασης του έργου : «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
 • Διαγραφή οφειλών από τέλη ύδρευσης.
 • Διορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών.

In this article

Join the Conversation