Ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού στην οικονομική επιτροπή

Την Παρασκευή στις 09:00

Share

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, στις  14  Αυγούστου ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  9.00΄ η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου,  με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021.

In this article

Join the Conversation