Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο | Δείτε τα θέματα

.   Περισσότερα

Share

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουλίου

ΘΕΜΑ 2o: Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2020.

ΘΕΜΑ 3o:Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020.

ΘΕΜΑ 4o: Ορισμός υπαλλήλου με τον αναπληρωτή του στο Σύνδεσμο Παρακαλάμιων Δήμων Προστασίας και Αξιοποίησης Ποταμού Καλαμά (διαδικασία εκκαθάρισης και φορολογικής διακοπής).

ΘΕΜΑ 5o: Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΘΕΜΑ 6o: Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για κατάθεση κλήσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΘΕΜΑ 7o: Συμπλήρωση της αριθμ. 74/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου.

ΘΕΜΑ 8o: α) Αποδοχή παραιτήσεων επί παραχωρουμένων οικοπέδων επιστροφή τιμήματος, διαγραφή οφειλής β) Αποδοχή αιτήσεων περί χορήγησης παράστασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσεων επί παραχωρουμένων οικοπέδων γ) έγκριση σύνταξης συμβόλαιο μεταβίβασης κυριότητος και δ) Λήψη απόφασης επί αιτημάτων ακύρωσης συμβολαίων μεταβίβασης κυριότητας .

ΘΕΜΑ 9o: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για μετατροπή της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ σε αναπτυξιακό οργανισμό και συμμετοχή στο ΜΚ( ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020).

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση έκθεσης εκκαθαριστή χρονικής περιόδου 16-03-17/15-03-2020 ( πρώην) Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σουλίου

ΘΕΜΑ 11o: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πραγματοποίηση η μη της εμποροπανήγυρης ( Λάμποβος) Παραμυθιάς 2020.

ΘΕΜΑ 12o: Τροποποίηση Ο.Ε.Υ (Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας) Δήμου Σουλίου.

In this article

Join the Conversation