Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή. Δείτε τα 10 θέματα.

Την Τετάρτη στις 09.00

Share

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά στις 16 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : «KΤΙΡΙΟ BOYΛΓΑΡΗ: Κτιριακή αποκατάσταση – περιβάλλων χώρος», Υποέργο 2 της πράξης με τίτλο «ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ : Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης».
  2. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : «Βελτιώσεις Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σουλίου».
  3. Έγκριση 1ου Α.Π του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ».
  4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ».
  5. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στη θέση : «ΜΟΛΑ» Κοινότητας Καρβουναρίου.
  6. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στην Κοινότητα Καρβουναρίου.
  7. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στη θέση : «ΤΖΕΜΟ » Κοινότητας Σκανδάλου.
  8. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στη θέση : « ΓΚΕΛΟΥΖΗ» Κοινότητας Σκανδάλου.
  9. Αποδοχή δωρεάς από το κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
  10. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπ/σμού οικ. έτους 2020 για κάλυψη δαπανών εκδηλώσεων.

In this article

Join the Conversation