Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή | Δείτε τα 20 θέματα

Στις 09:00

Share

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 09:00, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου με 20 θέματα στην ημερησία διάταξη:

1. Kατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2020.
2. Έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ.Κ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
3. Έγκριση πρακτικού Ι του διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο: «Βελτιώσεις –Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σουλίου».
4. Έγκριση πρακτικών Ι & ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή & συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Σουλίου. Τμήμα Α: Εκσκαφέας –Φορτωτής (Α/Σ:96909)».
5. Έγκριση πρακτικών Ι & ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού : «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή & συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Σουλίου. Τμήμα Β: Ημιφορτηγό -Ημικάμπινο– Φορτωτής (Α/Σ:96918)».
6. Έγκριση πρακτικών Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή & συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Σουλίου. Τμήμα Γ: Αλατοδιανομείς (Α/Σ:96924)».
7. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής της προμήθειας : «Προμήθεια δύο (2) αυτοκινήτων για το πρόγραμμα ΒΣΣ».
8. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΛΑΚΩΤΗΣ».
10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας και έγκριση 1 ου Α.Π του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ».
11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
12. Χορήγηση 1 ης παράτασης της υπηρεσίας με τίτλο : «Yπηρεσία ωρίμανσης του Φακέλου Νομιμοποίησης του κτιρίου του Δημαρχείου Σουλίου».
13. Χορήγηση 1 ης παράτασης του έργου : «Aντικατάσταση επέκταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Σουλίου».
14. Χορήγηση 1 ης παράτασης του έργου : «Aντικατάσταση επέκταση δικτύου ύδρευσης Πετουσίου».
15. Τροποποίηση (4 η ) της σύμβασης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».
16. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στη θέση : «ΜΟΛΑ» Κοινότητας Καρβουναρίου.
17. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στην Κοινότητα Καρβουναρίου.
18. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στη θέση : «ΤΖΕΜΟ » Κοινότητας Σκανδάλου.
19. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στη θέση : « ΓΚΕΛΟΥΖΗ» Κοινότητας Σκανδάλου.
20. Διαγραφή οφειλών από τέλη ύδρευσης.

In this article

Join the Conversation