Τα θέματα της Θεσπρωτίας στην οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Ηπείρου

Που συνεδριάζει αύριο Παρασκευή

Αύριο Παρασκευή και  ώρα 09:30 συνεδριάζει- μέσω τηλεδιάσκεψης – η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τα εξής σχετικά με την Θεσπρωτία:

  • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση πράξης χαρακτηρισμού δημόσιας δασικής έκτασης στη θέση «Ακρωτήρι Παγανιάς» Λωρίδας Σαγιάδας στην Περιφέρεια Ηπείρου.
  • Έγκριση του Πρακτικού 3/02-12-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “THEMATIC – THEMAtic Tourism founded on Innovation Capacities”», προϋπολογισμού 144.395,00 € με Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
  • Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (υπολειπόμενο ποσό) της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την καταβολή επιδικασθέντος ποσού, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 55/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων (Τμήμα Β).
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας για καθαρισμό τάφρων υδροσυλλογής εθνικού-επαρχιακού δικτύου καθώς και ρέματος στην περιοχή Παραποτάμου-Ρίζιανης-Νεράιδα Δήμων Ηγουμενίτσας και Σουλίου λόγω των έντονων βροχοπτώσεων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!