Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή | Δείτε τα θέματα

Την Τετάρτη και ώρα 9.00

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη , στις 16 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση Ισολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΩΓΗ» οικ. έτους 2019
  2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σουλίου.
  3. Χορήγηση παράτασης του έργου : «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ».
  4. Χορήγηση 5ης παράτασης του έργου : «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
  5. Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΤΟΥΣΙΟΥ».
  6. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων.
  7. Αποδοχή προσωρινής παραχώρησης οικίσκων για τη στέγαση πληγέντων κατοίκων από το σεισμό της 21ης Μαρτίου 2020.
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!