Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο | Δειτε τα θέματα

Δια περιφοράς την Δευτέρα και ώρα από 12.00

Share

Συνεδριάζει δια περιφοράς την Δευτέρα 8 Μαρτίου και ώρα από 12.00 έως 14:00, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου με ημερήσια θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικ. έτους 2021

ΘΕΜΑ 2ο Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 3ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών – υπηρεσιών των οχημάτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 4ο Κατανομή πιστώσεως 32.840,00 € έτους 2021 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολικών μονάδων του Δήμου.In this article

Join the Conversation