Συνεδριάζει την Δευτέρα η οικονομική επιτροπή

Δείτε τα θέματα

Share

Συνεδριάζει το πρωί της Δευτέρας η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2021.
  2. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά τον διαγωνισμό του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
  3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διερεύνησης τιμών της προτεινόμενης πράξης με τίτλο: «Δράσεις διαλογής στην πηγή Βιοαποβλήτων και ανακύκλωσης στο Δήμο Σουλίου», της υπ. αριθ. πρωτ. 18214/24-07-2020 πρόσκλησης AT04 με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον».
  4. Έγκριση υποβολής της προτεινόμενης πράξης με τίτλο: «Δράσεις διαλογής στην πηγή Βιοαποβλήτων και ανακύκλωσης στο Δήμο Σουλίου», της υπ. αριθ. πρωτ. 18214/24-07-2020 πρόσκλησης AT04 με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον».
  5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διερεύνησης τιμών της προτεινόμενης πράξης με τίτλο: «Ψηφιακές Εφαρμογές του Δήμου Σουλίου» της υπ. αριθ. πρωτ.19576/19-10-2020 πρόσκλησης ΑΤ08 με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό -τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτραπ ολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση».
  6. Έγκριση υποβολής της προτεινόμενης πράξης με τίτλο: «Ψηφιακές Εφαρμογές του Δήμου Σουλίου» της υπ. αριθ. πρωτ.19576/19-10-2020 πρόσκλησης ΑΤ08 με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία- πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό -τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση».
  7. Παροχή πάγιας προκαταβολής σε Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Σουλίου.
  8. Αποδοχή δωρεάς από το ΄Ιδρυμα Σταύρου Σ. Νιάρχου – Παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Σουλίου ,για την υπογραφή του συμφωνητικού της δωρεάς και κάθε άλλης απαιτούμενης ενέργειας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
In this article

Join the Conversation