Συνεδριάζει δια περιφοράς το δημοτικό συμβούλιο | Δείτε τα θέματα

Την Τετάρτη στις 12:00

Share

Συνεδριάζει  δια περιφοράς την Τετάρτη 28 Απριλίου και ώρα από 12.00 έως 14:00, το δημοτικό συμβούλιο του δημου Σουλίου, με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο Αποδοχή δωρεάς και Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2021.
ΘΕΜΑ 2ο Kατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού».
ΘΕΜΑ 3ο Δακοκτονία έτους 2021.
ΘΕΜΑ 4ο Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου Σουλίου
ΘΕΜΑ 5ο Επιχορήγηση από Δήμο Σουλίου Σχολικών Επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες.
ΘΕΜΑ 6ο Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων 1ου ΕΠΑΛ Παραμυθιάς για τη λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας»
ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων άθλησης για όλους-Προγραμματισμός πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την υλοποίησή τους την περίοδο 2021-2022».In this article

Join the Conversation