Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή | Δείτε τα 10 θέματα

Την Παρασκευή στις 09:00

Share

Συνεδριάζει στη Παραμυθιά στις 21 Μαϊου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Εγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών για την προμήθεια εξοπλισμού γωνιών ανακύκλωσης στο Δήμο Σουλίου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ».
 2. Παράταση ισχύος οικονομικών προσφορών και εγγυητικών επιστολών αναδόχου του διαγωνισμού με Α/Σ: 91305 και τίτλο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».
 3. Παράταση ισχύος οικονομικών προσφορών και εγγυητικών επιστολών αναδόχου του διαγωνισμού με Α/Σ: 87974 και τίτλο: “KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 49 ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”.
 4. Παράταση ισχύος οικονομικών προσφορών και εγγυητικών επιστολών αναδόχου του διαγωνισμού με Α/Σ: 91462 και τίτλο: “ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ: ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ”.
 5. Έγκριση της υπ. αριθμ. 31/2021 μελέτης με τίτλο: “Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821” για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
 6. στην πρόσκληση ΑΤ14, με τίτλο: «Ελλάδα 1821 –Ελλάδα 2021» στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός».
  Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης περιπτέρου.
 7. Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας (Προσφυγή του Δήμου Σουλίου κατά της με αριθμό 89/2017 αποφάσεως της Τ.Δ.Ε. – ΕΦΚΑ ).
 8. Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας ( Αγωγήαναγνώρισης κυριότητας των Α.Ζ και Β.Ζ κατά του Δήμου Σουλίου ).
 9. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 44/2021 αποφάσεως του ΜονομελούςΠρωτοδικείου Θεσπρωτίας .
 10. Παροχή εξουσιοδότησης για κατάθεση αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Hγουμενίτσας.

In this article

Join the Conversation