Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή | Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 11 Ιουνίου στις 09.00΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : Κατάρτιση...

Share

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 11 Ιουνίου στις 09.00΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2021.
  2. Έγκριση Πρακτικού ΙI ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α.Α.Σ 95342) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΥΛΟΣ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ».
  3. Έγκριση πρακτικού Ι συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
  4. Προτεραιοποίηση προτάσεων χρηματοδότησης του Δήμου Σουλίου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ,βάσει του υπ. αριθμ. πρωτ. 298/20-04-2021 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).
  5. Χορήγηση 6ης παράτασης του έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
  6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων.
  7. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου.
  8. Παροχή πάγιας προκαταβολής σε Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Σουλίου.
  9. Ασκηση ή μη ενδίκων μέσων ( Αναίρεση ).

In this article

Join the Conversation