Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή | Δείτε τα θέματα

Την Τετάρτη στις 9:00

Συνεδριάζει με  τηλεδιάσκεψη, στις 30 Ιουνίου, ημέρα Tετάρτη και ώρα 09.00΄,  η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση  Ο.Ε  για τροποποίηση της αριθ. 144/2011  απόφασης  Δ.Σ Σουλίου, περί : *Έγκριση κανονισμού λειτουργίας λαϊκής  αγοράς*, ως προς το άρθρο 11.
  2. Παράταση ισχύος οικονομικών προσφορών και εγγυητικών επιστολών αναδόχου του διαγωνισμού με Α/Σ: 91449 και τίτλο: “ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ”.
  3. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ».
  4. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (οικ. Νεραΐδας)»
  5. Διαγραφή οφειλών  από ανείσπρακτα Δ.Τ
  6. Διορισμός δικηγόρου.
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!