Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή | Δείτε τα θέματα

Την Πέμπτη 29 Ιουλίου στις 09.00

Share

Συνεδριάζει με  τηλεδιάσκεψη, την Πέμπτη 29  Ιουλίου και ώρα 09.00΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ IΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών νέου προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Σ 87788): «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» του Δ. Σουλίου.
  2. Παράταση (3η) ισχύος οικονομικών προσφορών και εγγυητικών επιστολών αναδόχου του διαγωνισμού με Α/Σ: 87188 και τίτλο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ.Κ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”.
  3. Υποβολή Αιτήματος Πρόσληψης Προσωπικού στο «Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών» του ΟΑΕΔ.
  4. Έγκριση της αριθ. 12/2021 απόφασης ΝΠΔΔ «ΑΡΩΓΗ» , περί τροποποίησης  προϋπ/σμού  οικ. έτους 2021.
  5. Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΩΓΗ» έτους
  6. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπ/σμού οικ. έτους 2021.
In this article

Join the Conversation