Τα θέματα της Θεσπρωτίας στην οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Ηπείρου

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη στις 09:00

Share

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη στις 09:00 μέσω τηλεδιάσκεψης η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Ηπείρου.

Μεταξύ των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, και τα εξής σχετικά με την Θεσπρωτία

  • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-08-2021 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση φθορών – βελτίωση επαρχιακής οδού από γέφυρα Νεράιδας – Κυπάρισσο – Βρυσέλλα – Παλαιοχώρι – Κοκκινιά», προϋπολογισμού € 202.000,00 με ΦΠΑ.
  • Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)», αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ – Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», μέχρι την 06-09-2022.
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για μίσθωση βυτιοφόρων φορτηγών για επείγουσες εργασίες μεταφοράς νερού σε κτηνοτροφικές μονάδες της Π.Ε Θεσπρωτίας λόγω λειψυδρίας.
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, μέσω της Πολιτικής Προστασίας προς συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε πυρκαγιές στον Δήμο Φιλιατών, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2021.
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2021.
  • Έγκριση παράτασης και τροποποίησης ως προς το χρονοδιάγραμμα, της σύμβασης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έργο με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY – Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory”», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020.
  • Έγκριση του Πρακτικού Νο3/31-08-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “CLLD-CulTour – Community-led Local Development of Cultural Tourism in Greece and Albania”», προϋπολογισμού € 133.000,00 με Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την μεταφορά ποσού σε Εταίρο του Έργου “PRO-ENERGY – Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory”, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020.
  • Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2021.
  • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
In this article

Join the Conversation