“Κληρώνει” για τον Λάμποβο στο δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας

Δείτε όλα τα θέματα

Share

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα  13 Σεπτεμβρίου, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου με 11 θέματα και με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην διεξαγωγής η μη της εμποροπανήγυρης του Λαμπόβου.

Δείτε όλα τα θέματα

ΘΕΜΑ 1ο Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2021.
ΘΕΜΑ 2ο Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α΄εξαμήνου 2020 ( 76/2021 αποφ Ο.Ε ).
ΘΕΜΑ 3ο Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β΄εξαμήνου 2020 ( 173/2021 αποφ Ο.Ε ).
ΘΕΜΑ 4ο Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου.
ΘΕΜΑ 5ο Σύσταση επιτροπής του άρθρου 186 του Δ.Κ.Κ για την εκτίμηση των εκποιούμενων ή εκμισθωμένων ακινήτων του Δήμου.
ΘΕΜΑ 6ο Επιβολή τέλους χρήσης Λαικής Αγοράς ( 170/2021 απόφαση Ο.Ε).
ΘΕΜΑ 7ο Έκδοση πρωτόκολλου αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης.
ΘΕΜΑ 8ο Περί διεξαγωγής η μη της εμποροπανήγυρης (Λάμποβο) Παραμυθιάς για το έτος 2021.
ΘΕΜΑ 9ο Κατανομή πίστωσης 24.100,00 ευρώ για επισκευαστικές δαπάνες σχολικών κτιρίων του Δήμου.
ΘΕΜΑ 10ο Kατανομή πιστώσεως 32.720,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
ΘΕΜΑ 11ο Δωρεάν παραχώρηση αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Σαμονίδας του Δήμου Σουλίου.In this article

Join the Conversation