Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή | Δείτε τα θέματα

Την Τετάρτη στις 09.00΄

Share

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, στις 22 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

  • 3η Παράταση ισχύος οικονομικών προσφορών και εγγυητικών επιστολών αναδόχου του διαγωνισμού με Α/Σ: 87788 και τίτλο: “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”.
  • 3η Παράταση ισχύος οικονομικών προσφορών και εγγυητικών επιστολών αναδόχου του διαγωνισμού με Α/Σ: 87057 και τίτλο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ”.
In this article

Join the Conversation