Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή | Δειτε τα θέματα

Συνεδριάζει την  Δευτέρα  και ώρα 09.00΄,  η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης : Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση Ισολογισμού και...

Share

Συνεδριάζει την  Δευτέρα  και ώρα 09.00΄,  η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2020.
  2. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση υποδομών λόγω  διάβρωσης από πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας», έγκριση μελέτης,  καθορισμός των όρων και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
  3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας : «Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Σουλίου».
  4. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σουλίου στην Αθήνα.
  5. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σουλίου στο  εξωτερικό.
  6. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπ/σμού οικ. έτους 2021.

Το βράδυ της ιδιας μέρας, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Δειτε τα θέματα απο εδω.
In this article

Join the Conversation